ivirzivir Yükle

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 308,7 milyon TL’lik sözleşme değişikliği

teşekkürler

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 308,7 milyon TL’lik sözleşme değişikliği

Abone olmayı unutmayın
Fon Nedir?
Halk tan katılma payları karşılığında toplanan para larla, katılma payı sahipleri adına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, portföy işletmek amacıyla kullanılan mal varlığıdır.
Yatırım Fon u nedir?
Yatırım fon unun tanımını yapmadan önce portföy ün ne olduğunu açıklamakta fayda var. Portföy geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder. Yatırım fon u yatırım yaptığı sermaye piyasası araçları (hisse senedi, kira sertifikası vb.) ve altın gibi kıymetli maden lerin bütününü ifade etmektedir.

Yatırım fon ları; halkt an topladıkları fon lar karşılığı, hisse senedi, kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli maden lerden oluşan portföy leri yönetirler. Her bir yatırım cı, fon un sahip olduğu portföy ün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fon a katılım sağlar. Tasarruf sahipleri şirket lerden, aracı kuruluşlardan veya menkul kıymet borsa larından hisse senedi ve kira sertifikası almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel birikimler genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, bunlarla oluşturulan portföy lerde gerekli risk dağılımları yapılamayabilir. Bu risk ana para açısından olabileceği gibi, portföy ün getirisi açısından da önemli olabilir. Bu nedenle sermaye piyasası nda kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fon ları oluşturulmuştur.
Borsa Nedir?
Borsa, aracılar sayesinde alıcı ile satıcı nın karşılaştığı bir teşkilatlan dırılmış pazar olarak tanımlanabilir. İMKB şimdi ki adıyla BİST 26 Aralık 1985 yılında da resmi bir tören ile açılmıştır ve 3 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul ismi altında faaliyetlerine devam etmiştir.Borsa işlemlerinde, taraflar arasında hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçları, belli kurallar çerçevesinde el değiştirilmektedir. Bu süreç içerisinde alıcı ile satıcının yüz yüze gelmesine gerek duyulmamaktadır. Taraflar yapmak istedikleri işlemlere göre emirlerini aracılara iletmekte, böylece alım-satım işlemi gerçekleşmektedir. Yapılan tüm bu alım – satım işlemleri, elektronik ortamda arz ve talebe göre gerçekleşir ve arz-talep ilişkisinin seyrine göre değişebilmektedir.
HİSSE SENEDİ NEDİR?
Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Hisse senetleri, borsa nın en likit yatırım araçlarıdır. Borsa’nın kurulmasına katkı sağlayan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınarak çıkartılmaktadır. Her sermaye şirketinin hisse senedi çıkartması da mümkün değildir.
BONO NEDİR?
Vadesi 60-360 günden fazla olmayan, çıkarılan kurum tarafından ödeme, ispat ve teminat amacıyla kullanılan menkul kıymetlerdir. Ekonomik nitelikleri nedeniyle kredi aracı olan ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgedir.
VİOP NEDİR?
Borsa da vadeli finansal enstrümanlar da işlem yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcı ların bir araya geldiği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasa sıdır.
TAHVİL NEDİR?
Şirket lerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır. Ayrıca şirket ödenmiş sermayesinden daha fazla tahvil çıkartamaz. Tahvil çıkarmak isteyen şirketler SPK’den izin almak zorundadır

Bunlarada Bak!

0 Yorum

Yaz Birşeyler ya!

Benzer

Yüklen Yüklen

Login